0904 810 817

Hà Nội

0979 244 335

Hồ Chí Minh

Máy đo độ ẩm nông sản